Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Anti-kernwapenmonument

Kunst
toon vergroting Anti-kernwapenmonument
toon vergroting Anti-kernwapenmonument
toon vergroting Anti-kernwapenmonument

Dit werk van Hugo Hol is het eerste monument in Nederland, dat is opgericht als protest tegen de kernwapenwedloop.

In de jaren tachtig was de discussie rondom kernwapens en kernenergie bijzonder actueel en hevig. De gemeenteraad van Groningen stemde in december 1982 voor een motie van de PvdA om een protestmonument te realiseren. Het College bestond destijds uit een coalitie van CDA en PvdA. Bijna drie jaar later, op 1 november 1985 op het symbolische tijdstip vijf voor twaalf, werd het beeld overgedragen aan de toenmalige burgemeester. Diezelfde dag debatteerde de ministerraad over een voorstel om 48 kruisraketten in Woensdrecht te plaatsen. Het kabinet-Lubbers besloot voor de plaatsing, maar deze is uiteindelijk niet doorgegaan.

Het beeldhouwwerk van Hol bestaat uit een kubusframe van gedeukt en gekarteld messing met daarin een kleinere kubus van zwart Belgisch hardsteen. De kunstenaar wil met dit werk een abstracte verbeelding van het probleem van de kernbewapening geven. Hij doet dit door een tegenstelling van twee geometrische vormen te tonen. Het gehavende messing frame symboliseert de onvolkomenheid van de door de mens gemaakte maatschappij. De zwarte kubus staat voor de van oorsprong zuivere natuur. In de wisselwerking tussen deze beide krachten ziet Hugo Hol de basis voor zowel de vooruitgang, als voor de dreigende ondergang van de aarde.

Kenmerken

Realisatie

 • De gemeenteraad van Groningen nam op 13 december 1982 een motie aan van de PvdA-fractieleidster Tonny van der Vondervoort waarmee besloten werd tot het oprichten van een protestmonument. Het College bestond destijds uit een coalitie van CDA en PvdA.

  De Gemeente Groningen vroeg kunstenaars een ontwerp te maken voor een monument, een monument tegen de kernbewapening in het algemeen en de plaatsing van kruisraketten in het bijzonder.
  De ontwerpen kwamen ruim een jaar later binnen, na een lange discussie tussen kunstenaars en B&W;
  De kunstenaars wilden eerst weten waar het monument kwam te staan, terwijl B&W eerst het ontwerp wilden zien.

  Het ontwerp van Hugo Hol werd uitgekozen. Pas twee jaar later werd het monument geplaatst.
  Dit kwam omdat de BKR-commissie een schriftelijke garantie wilde hebben dat het kunstwerk inderdaad geplaatst wordt en dat de Gemeente bij zal dragen in de financiering. De garantie van de gemeente kwam. Het beeld werd deels door BKR en voor dertig procent door de Gemeente zelf gefinancierd.
  Op 1 november 1985 op het symbolische tijdstip vijf voor twaalf, werd het beeld overgedragen aan de toenmalige burgemeester.

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer