Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Het Verkeer

Kunst
toon vergroting Het Verkeer
toon vergroting Het Verkeer
toon vergroting Het Verkeer

De beeldhouwer ontwierp in 1958, voor de toen nog nieuwe brug, Het Verkeer. Hij reageerde hiermee op de constante verkeersstroom die de stad binnenkwam en voor de brug moest afremmen. De dynamiek van het aanrollende verkeer verbeeldde hij in de opwaartse slingerbeweging van de S-vorm, die als een ruggengraat door het werk loopt. Aan deze centrale as zijn raderen, wielen en banden in een chaotische opeenhoping bevestigd; als tekenen van de moderne techniek.

Reijers werkte veel in opdracht. Hij hechtte belang aan de omgeving waarin zijn ontwerpen terechtkwamen en wilde die symbolisch verwerken. Deze overweging vond hij belangrijker dan stilistische herkenbaarheid, wat maakte dat hij gedurende zijn loopbaan heel verschillende beelden ontwierp. Reijers overleed nog voordat hij het bronzen werk kon laten gieten. Zijn collega Wessel Couzijn zag daarom in 1959 toe op de voltooiing en plaatsing.

Halverwege de jaren zestig werd het Emmaviaduct aangelegd en de gewijzigde verkeerssituatie zorgde voor meer stoplichten, lantaarnpalen en andere verkeerstekens. Daardoor was het kunstwerk van Reijers volgens sommigen niet goed meer te zien. Op aandringen van Groninger kunstenaars werd het toen verplaatst naar een betegeld pleintje aan de Emmasingel. Hier stond het beeld te laag en ietwat verloren op een sokkel. Met de komst van de KPN-borg moest er opnieuw een locatie gezocht worden – Het Verkeer staat sindsdien weer op de Emmabrug.


Kenmerken

Realisatie

  • Toen in 1955 de nieuwe Emmabrug gereed kwam, rees de wens om de plaatsing van een kunstwerk. De betrekkelijk recent ingestelde percentageregeling bood daartoe de mogelijkheid. De opdrachtgever, de Gemeente Groningen, wilde graag een beeld met een symbolische betekenis, die in verband stond met de plaats waarvoor het bestemd was.

    Willem Reijers werd voor deze opdracht gevraagd een kunstwerk te maken. Hij kwam op de gedachte om de verkeersstroom te verbeelden, die elke dag op dit punt de stad binnenkomt. In augustus 1958 was het ontwerp gereed voor het gieten. Hij ging aan de slag maar voordat het beeld in Parijs gegoten kon worden, werd hij ernstig ziek. Reijers overleed en een andere beeldhouwer, Wessel Couzijn, werd bereid gevonden het gieten te begeleiden en toezicht te houden op de plaatsing. Op 16 mei 1959 werd het beeld onthuld door de weduwe van de kunstenaar.

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer