Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Max Reneman

Communicatie

Duinkerkenstraat 45

afdrukken Zonder titel

Kunst
toon vergroting Zonder titel
toon vergroting Zonder titel

Op het betonreliëf is een gestileerde vogelfiguur afgebeeld die naar de zon kijkt. Voor het vervaardigen werd een bekisting in spiegelbeeld getimmerd, waarin vloeibare beton werd gegoten. De sporen van de bekisting zijn nog duidelijk te zien. Het kunstwerk aan de Gotenburgweg 46 is opgebouwd uit drie grijstinten. Oorspronkelijk was het wandreliëf geplaatst aan de Mariaschool in de wijk Corpus den Hoorn, waar het met de afmeting van zes bij acht meter en een gewicht van bijna dertig ton een monumentaal en constructief onderdeel van het gebouw vormde. Toen deze school in 1997 afgebroken werd, dreigde ook het kunstwerk ten prooi te vallen aan de slopershamer, maar werd op het nippertje daarvan gered. Waarschijnlijk in de jaren zeventig van de twintigste eeuw werden de kleuren bruin, groen en geel op het kunstwerk aangebracht. Tijdens de herplaatsing in 2003 is na analyse van de oude verfresten het wandreliëf weer in de originele grijstinten geschilderd.

Dit wandreliëf is een voorbeeld van monumentale kunst zoals die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland totstandkwam. Er werd overal gebouwd om de schade van de oorlog te herstellen. Alle grote steden ontwikkelden nieuwe uitbreidingswijken met woningen, scholen, kerken en verzorgingscentra. Om de openbare gebouwen van beeldende kunst te voorzien werd in 1951 door het Rijk de zogenaamde percentageregeling ingesteld. Deze regeling bepaalde dat 1 à 1,5 procent van de bouwsom kon worden bestemd voor ‘decoratieve aankleding’. Hieronder werd verstaan: “het aanbrengen van vaste kunstwerken van monumentaal karakter”. In korte tijd en in een ongekende hoeveelheid werd de architectuur voorzien van monumentale kunst zoals glas-in-loodramen, sgraffito, mozaïeken, keramische en betonreliëfs, intarsia en wandschilderingen.

Kenmerken

Realisatie

  • Het katholieke schoolbestuur in Groningen gaf architect Coen Bekink opdracht een school te bouwen aan de Pasteurlaan 24 te Groningen. Coen Bekink betrok vervolgens kunstenaar Max Reneman bij de bouw door hem te vragen een betonreliëf voor de Mariaschool te ontwerpen.

Gerelateerde Objecten

Afbeelding Stadsbeheer, Loket Beheer en Verkeer

Stadsbeheer, Loket Beheer en Verkeer

Gotenburgweg 46 | kantoorgebouw

Architectuur
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer