Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Ludwig Oswald Wenckebach

Jongensfiguur

Pioenstraat

Liggende vrouw

Iepenlaan 104

afdrukken Sint Joris en de draak

Kunst
toon vergroting Sint Joris en de draak
toon vergroting Sint Joris en de draak
toon vergroting Sint Joris en de draak

Het provinciaal oorlogsmonument Sint-Joris en de draak is gemaakt door Ludwig Oswald Wenckebach. Een allegorie van het zegevieren van het goede over het kwaad. Symbolischer kan de overwinning van de geallieerden op de Duitsers haast niet verbeeld worden.

Doorgaans staat de strijdbare Sint-Joris met zijn voeten op de draak, terwijl hij het gevecht bijna gewonnen heeft. Hier heeft de held echter een allesbehalve strijdlustige houding: het hoofd gebogen, moegestreden wellicht. In zijn rechterhand houdt hij zijn zwaard waarop staat: ‘Justitia, Libertas, Pax’, oftewel: ‘Rechtvaardigheid, Vrijheid, Vrede’. De draak is verwerkt in het enorme zandstenen basement. Het is rondom in reliëf uitgevoerd.

De vroegchristelijke legende van Sint-Joris en de draak stamt uit de vijfde eeuw. De martelaar Georgius versloeg in zijn geboortestreek in Voor-Azië een draak, waarna het volk zich massaal tot het christendom bekeerde. Sinds ongeveer de elfde eeuw is het een populair motief voor de uitbeelding van de strijd tussen goed en kwaad.

Ludwig Oswald Wenckebach (de familie kwam van oorsprong uit Duitsland) begon zijn carrière als kunstenaar met houtsneden en lithografie. Vanaf 1927 vervaardigde hij met name beeldhouwwerken. Vanaf het begin streefde hij naar een strakke, beheerste vormgeving. De Griekse beeldhouwkunst uit de vijfde eeuw voor Christus was hem in zijn werk tot inspirerend voorbeeld.
Van Wenckebach staan drie beelden in de stad. Naast St. Joris en de draak zijn dat Jongensfiguur en de Liggende Vrouw op de begraafplaats Selwerderhof. Wat deze werken verbindt is de klassieke vorm. In 1934, vlak voor het ontstaan van de Liggende Vrouw, maakte hij een korte rondreis door Griekenland, gevolgd door een vijf maanden durend verblijf in 1938.

Kenmerken

Realisatie

  • In 1945 werd besloten een monument op te richten ter herinnering aan de strijd, die van 1940-1945 door de bewoners van de provincie Groningen is gestreden, met tot doel deze herinnering tot in lengte van dagen te kunnen vasthouden. “Een herinnering aan diegenen, die zijn weggevoerd en niet meer zijn teruggekomen zoals de Joden; een herinnering aan de mannen en vrouwen die op de bres stonden en hun leven gewaagd hebben en die vaak het hoogste goed wat zij hadden, hun leven, gegeven hebben; een herinnering ook aan de vrouwen die aan de zijde van hun mannen de strijd meegestreden hebben, zij het daadwerkelijk, zij het thuis zorgende voor het opgroeiende gezin, afwachtend of diegene, die ingeschakeld was in de strijd ooit weer zou thuiskomen.” [uit: ‘Nieuwsblad van het Noorden’, woensdag 25 maart 1959]

Gerelateerde Objecten

Afbeelding Martinikerk

Martinikerk

Martinikerkhof 3 | kerkgebouw | 1200

Architectuur
Afbeelding Martinitoren

Martinitoren

Martinikerkhof 1 | kerktoren | 1482

Architectuur
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer