Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Abraham Hesselink

Scholtenmonument

Concourslaan

afdrukken Jozef Israëlsmonument

Kunst
toon vergroting Jozef Israëlsmonument
toon vergroting Jozef Israëlsmonument
toon vergroting Jozef Israëlsmonument

Hoog op een sokkel staat het bronzen beeld van een man met twee kinderen. Met het hoofd voorovergebogen houdt hij zijn dochtertje op de linkerarm, zijn zoon loopt naast hem aan zijn rechterhand. De man is een visser die met zijn kinderen van het strand komt. Dit is te zien aan de netten over zijn linkerarm en het schepnetje van het jongetje. Links van hen staat een kruis: het graf van hun vrouw en moeder. De beeldengroep is geïnspireerd op een schilderij van Israëls ‘Langs moeders graf’, dat het Groninger Museum in langdurige bruikleen heeft.

Abraham Hesselink maakte het monument in 1922 ter nagedachtenis aan de schilder Jozef Israëls – te zien in het reliëfportret op de sokkel. De schilder werd in 1824 in Groningen geboren, waar hij tot zijn zestiende woonde.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het werk ernstig beschadigd. Jozef Israëls was joods en NSB-ers hadden het daarom in het voorjaar van 1943 op het beeld voorzien. Gelukkig konden de brokstukken in veiligheid worden gebracht. Het portretreliëf werd later teruggevonden. Na de oorlog werd het kunstwerk gerestaureerd door Willem Valk en in 1946 opnieuw onthuld. Dertig jaar lang vervulde het de functie van herdenkingsmonument, tot de plaatsing in 1977 van Eduard Waskowsky’s ‘Joods Monument’ aan de Hereweg.

Kenmerken

Realisatie

  • In 1911 overleed Israëls in Den Haag. Het bestuur van schildergenootschap Pictura in Groningen kwam enige jaren later met het idee ter nagedachtenis aan hem een monument op te richten. De beeldhouwers Hesselink en Mendes da Costa werden uitgenodigd een ontwerp te maken. De keuze viel op Hesselinks voorstel. Dit was geïnspireerd op een bekend schilderij van Jozef Israëls: ‘Langs moeders graf’, uit 1856. Zowel op het schilderij als bij het beeld zien we de vaderfiguur met een klein meisje op zijn linkerarm en een jongen aan de hand; een visser die met zijn kinderen op de terugweg van het strand langs het graf van zijn vrouw gaat. Het schilderij is eigendom van het Stedelijk Museum in Amsterdam, maar in langdurig bruikleen gegeven aan het Groninger Museum, waar het met enige regelmaat is te zien.

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer