Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Anno Smith

Alkmaarse Kaasdragers

Westerkade 16

afdrukken Wandsculpturen met voorstellingen van beroepen (31 exemplaren)

Kunst
toon vergroting Wandsculpturen met voorstellingen van beroepen (31 exemplaren)
toon vergroting Wandsculpturen met voorstellingen van beroepen (31 exemplaren)
toon vergroting Wandsculpturen met voorstellingen van beroepen (31 exemplaren)

De in 1954 gebouwde etagewoningen in de Merwede- en Scheldestraat zijn voorzien van 31 portiekdecoraties die diverse beroepen voorstellen, waaronder een verpleegster, een schoonmaakster, een metselaar, een timmerman, een smid en een fotograaf. Deze laatstgenoemde beroepsgroep had het in de jaren vijftig van de negentiende eeuw niet gemakkelijk, zoals op de portiekdecoratie te zien is. De camera woog tientallen kilo’s en had een lange belichtingstijd. Daarom was het noodzakelijk het apparaat op een driepoot (statief) te zetten. Het doek over het hoofd van de fotograaf was nodig voor een exacte scherpstelling van het beeld.

De keramist Anno Smith maakte in de na-oorlogse periode voor de stad Groningen vele honderden portiekdecoraties en geveltableaus, bedoeld voor onder meer wooncomplexen, scholen, winkels en fabrieken. Niet voor niets noemen keramiekkenners Anno Smith dan ook de 'grootste versierder'.

Smith gaf vooral alledaagse voorwerpen en taferelen weer: vissen, bloemen, spelende kinderen en werkende ambachtslieden. Door de eenvormigheid van de naoorlogse bouwstijl kreeg op deze manier toch elk portiek en elk gebouw een eigen identiteit.. Herkenbaarheid is dus niet toevallig een belangrijk kenmerk van Smiths werk. Zijn opdrachtgevers wilden verder vrolijke voorstellingen die voor de bewoners begrijpelijk moesten zijn.

Kenmerken

Realisatie

  • Sinds mensenheugenis worden woningen opgesierd. Tijdens de naoorlogse wederopbouwperiode kregen woningen gevelversieringen om uiting te geven aan de hooggestemde toekomstverwachtingen. In 1954 krijgt de keramist Anno Ferdinand Smith de opdracht van Woningstichting Patrimonium om 31 portiekversieringen te maken. Het is onduidelijk of de keramist vrijgelaten is in het thema van de versiering. In de Merwede- en Scheldestraat zijn diverse beroepen verbeeldt.
    Woningstichting Patrimonium is ook eigenaar van de woningen in de Amstel- en Lauwersstraat. De portiekversieringen in deze twee straten, tekens van de dierenriem, zijn ook gemaakt door Anno Smith.

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer