Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken The Last Will and Testament of Stoffer Jan Reinders

Kunst
toon vergroting The Last Will and Testament of Stoffer Jan Reinders
toon vergroting The Last Will and Testament of Stoffer Jan Reinders
toon vergroting The Last Will and Testament of Stoffer Jan Reinders

The Last Will and Testament of Stoffer Jan Reinders staat op het kerkhof van Woltersum en is gemaakt door Paul Perry. Het werk sluit aan bij een grafsteen op het kerkhof, waarvan het opschrift met geboorte- en sterftedata van twee broers duidelijk maakt dat de jongste broer kort na het overlijden van zijn oudere broer werd verwekt. Ze kregen van hun ouders dezelfde voornaam 'Stoffer Jan'.

Geraakt door dit gegeven ontwierp Perry een bronzen zerk met de tekst van het testament van een nog-niet bestaande Stoffer Jan in opgehoogd reliëf. Hij liet deze bewust onaf, als teken van de nog ongeboren en ongestorven Stoffer Jan. Boven in de zerk is een zwaard met de naam WIDDERSHINS gestoken. Het betekent 'tegen de keer' of 'bewegend tegen de richting van de zon in'. Pas als de toekomstige Stoffer Jan Reinders sterft zal een valide wilsverklaring de erfgenaam aanwijzen waaraan het zwaard zal toevallen.

The Last Will and Testament of Stoffer Jan Reinders maakt onderdeel uit van Op Hoogte Gedacht – een project van de Stichting Oude Groninger Kerken rond beeldende kunst op kerkhoven. Het project startte in 2004, met als doel historische Groninger kerkhoven op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. De zeven kunstwerken die zijn gerealiseerd, reflecteren op eigen wijze de specifieke functie en betekenis van de plek.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer