Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Gert Sennema

Portaal

Folkingestraat 67

Zonder titel

Grote Markt 1

Zonder titel

Waagstraat

afdrukken Zand Erover (2 delen)

Kunst
toon vergroting Zand Erover (2 delen)
toon vergroting Zand Erover (2 delen)
toon vergroting Zand Erover (2 delen)

Een jongen van een jaar of tien staat op de rand van een zandbak, waarin onder het zand in brons gegoten bodemvondsten liggen. Het beeld en de titel ‘Zand erover’ refereren aan de verborgen geschiedenissen die mensen en dorpen met zich meedragen. Thesinge dankt haar ontstaan mede aan monniken die hier in de twaalfde eeuw een klooster stichtten. De kloosterlingen zijn al eeuwen geleden vertrokken uit Thesinge, zoals ook de verre voorouders van het kind niet meer leven. Maar zij zijn het fundament van het bestaan van het dorp, van het kind.

Bij de herinrichting van Thesinge kreeg Gert E. Sennema van de toenmalige gemeente Ten Boer de opdracht een kunstwerk te vervaardigen dat verwees naar de lange en rijke (klooster)geschiedenis van het dorp.
Voor het kunstwerk stond een jongetje uit het dorp Thesinge model, wiens familie al generaties lang in het dorp woont.

Op de steiger staan drie miniatuur melkbussen en een melkboot. Deze horen bij het kunstwerk en verwijzen eveneens naar de verborgen geschiedenissen van het dorp.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer