Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Zonder titel (muurschildering)

Kunst
toon vergroting Zonder titel (muurschildering)
toon vergroting Zonder titel (muurschildering)
toon vergroting Zonder titel (muurschildering)

Gevangenissen zijn door de eeuwen heen vaak grimmig ogende gebouwen van zware bakstenen geweest. Ook de negentiende-eeuwse Van Mesdagkliniek is daar een voorbeeld van; met haar torens, kantelen en zware toegangspoort ziet het geheel eruit als een onneembare vesting. Heel anders echter is de aanblik aan de achterkant van het gebouw, waar de uitbreiding uit 2010 veel minder streng oogt.
Aan deze achterzijde heeft Nic Bezemer op twee buitenmuren een serie afbeeldingen aangebracht, waarbij drie zwart-witvoorstellingen op de ene muur gespiegeld worden op de andere muur.

In zijn ideeënschets maakt Bezemer duidelijk dat hij met dit werk de beklemmende en negatieve associaties die een gevangenisgebouw vaak oproept, wil doorbreken, en vanuit de gedachte dat we allemaal deel uitmaken van de maatschappij wil hij de ‘muur’ tussen gedetineerde en voorbijganger ‘slechten’. Met de schildering – die een spel met kleur en perspectief speelt – wordt de aandacht van de voorbijganger gezocht, en met het vangen van zijn blik wordt tegelijkertijd de Van Mesdagkliniek de vrije ruimte ingetrokken.

Kenmerken

Realisatie

  • Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig werd in Nederland een omvangrijk bouwprogramma voor gevangenissen uitgevoerd, hetgeen heeft geleid tot een ingrijpende uitbreiding van het aantal cellen en de opkomst van een opvallende architectuur van strafinrichtingen.

    In het bouwprogramma CAP’96, waarin het ministerie van Justitie en de Rijksgebouwendienst samenwerkten aan de realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van penitentiaire inrichtingen, was een bedrag voor beeldende kunst beschikbaar. Aan 74 kunstenaars werd gevraagd een ideeënschets te maken, waarin zij de begrippen vrij en onvrij centraal stelden. Vervolgens werden dertig kunstenaars geselecteerd om hun ideeënschets uit te werken tot een kunstwerk voor een CAP’96-inrichting.

Gerelateerde Objecten

Afbeelding FPC Dr. S. van Mesdagkliniek

FPC Dr. S. van Mesdagkliniek

Hereweg 128 | gevangenis | 1883

Architectuur
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer